Zwalczanie spuszczela pospolitego w cerkwi w Ciechocinku – sierpień 2020

admin Aktualności

W związku z podejrzeniem żerowania spuszczela pospolitego w cerkwi w Ciechocinku zlecono firmie Drevpol wykonanie fumigacji inaczej gazowania spuszczela pospolitego celu likwidacji szkodników drewna w obiekcie sakralnym. 

Zwalczanie spuszczela pospolitego poprzez gazowanie spuszczela – gazowanie cerkwi z założenia było najskuteczniejszym sposobem na zwalczanie szkodników drewna, ale wymagało od wykonawcy ogromnej wiedzy i doświadczenia związku z faktem że na proces fumigacji cerkwi oprócz uszczelnienia cerkwi przez zapakowanie w całości w folię gazoszczelną i zagazowanie składało się wykonanie kilkuset kontrolnych pomiarów stężenia gazu i odpowiednich dogazowań cerkwi. Wykonanie pomiarów stężenia gazu i dogazowań było podstawą do skutecznego i bezpiecznego gazowania cerkwi a wiec i skutecznego zwalczania spuszczela pospolitego. Całość prac przy fumigacji cerkwi trwała 18 dni i zakończyła się odwietrzeniem i ozonowaniem obiektu.