Gazowanie spuszczela w kościele w Helu – wrzesień 2020

admin Aktualności

W związku ze stwierdzeniem przez Parafię obecności szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego podjęto decyzję o przeprowadzeniu gazowania spuszczela w procesie fumigacji inaczej gazowania kościoła. Ze względu na porażenie przez szkodniki drewna całej kubatury kościoła zabieg gazowania spuszczela musiał obejmować cały kościół.

Po przeprowadzonej analizie w ramach której technicy Drevpol ustalili parametry między innymi takie jak zakres porażenia, zakres uszczelnienia, rodzaj i ilość gazu do zastosowania w trakcie fumigacji, czasochłonność prac, ilość kontrolnych pomiarów stężenia gazu, etc  oraz potwierdzili obecność szkodników drewna (spuszczela pospolitego na obiekcie). Gazowanie spuszczela – gazowanie kościoła trwało 20 dni. Kościół uprzednio został uszczelniony i zagazowany, a po zagazowaniu przeprowadzono ponad 600 kontrolnych pomiarów stężenia gazu w kościele i odgazowania obiektu. Gazowanie spuszczela pospolitego zakończono odwietrzeniem i ozonowaniem kościoła oraz impregnacją dostępnego materiału drewnianego. Zabieg skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego w całej kubaturze kościoła.