Spuszczel pospolity – zwalczanie w kościele drewnianym w Rodakach – czerwiec 2020

admin Aktualności

Członkowie Rady Parafialnej w Rodakach zauważyli niszczenie drewna na skutek działalności szkodników drewna w tym głównie spuszczela pospolitego. Po przeanalizowaniu skutków działania spuszczela na zabytkowe drewno kościoła oraz po analizie dostępnych metod wybrali fumigację kościoła drewnianego jako najlepszą metodą na zwalczanie spuszczela pospolitego w kościołach drewnianych. Chcąc upewnić się w swoim wyborze zlecili firmie Drevpol analizę obiektu pod kątem doboru metody na zwalczanie szkodników drewna i identyfikacji szkodników drewna.

W wyniku przeprowadzonej analizy technicy Drevpol potwierdzili żerowanie spuszczela pospolitego w całej kubaturze kościoła oraz zalecili wykonanie fumigacji inaczej gazowania kościoła. Po ustaleniach końcowych z Parafią zlecono firmie Drevpol wykonanie fumigacji. Zabieg gazowania kościoła obejmował standardowo zapakowanie całego kościoła w gazoszczelną folię i zagazowanie kościoła fosforowodorem PH3 a następnie wykonanie w trakcie fumigacji kilkuset kontrolnych pomiarów stężenia gazu i odpowiedniego dogazowania kościoła. Zwalczanie spuszczela w trakcie gazowania kościoła trwało 18 dni i zakończyło się odwietrzeniem i ozonowaniem obiektu. Dodatkowo Drevpol przeprowadził impregnację całego kościoła w środku i na zewnątrz w celu ochrony przed ponownym atakiem spuszczela. Zabieg fumigacji zakończył się zlikwidowaniem spuszczela pospolitego w całej kubaturze kościoła.