Przykładowe realizacje fumigacji kościołów i obiektów o dużych kubaturach

Fumigacja całego kościoła z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład całkowitego doszczelnienia obiektu

Fumigacja kościoła drewnianego z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład całkowitego doszczelnienia obiektu

TVP TELEEXPRESS: http://teleexpress.tvp.pl/42832213/kosciol-szczelnie-owiniety-folia

Fumigacja całego kościoła z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład całkowitego doszczelnienia obiektu

Fumigacja kościoła z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład częściowego doszczelnienia obiektu

Fumigacja kościoła z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład częściowego doszczelnienia obiektu

Fumigacja kościoła drewnianego z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład całkowitego doszczelnienia obiektu

Fumigacja cerkwi drewnianej z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład całkowitego doszczelnienia obiektu

Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna wnętrzem - przykład częściowego doszczelnienia obiektu

Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna wnętrzem oraz wieżą kościelną - przykład częściowego doszczelnienia obiektu

Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna wnętrzem oraz wieżą kościelną - przykład częściowego doszczelnienia obiektu

Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna wnętrzem - przykład częściowego doszczelnienia obiektu

Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna wnętrzem oraz wieżą kościelną - przykład częściowego zewnętrznego doszczelnienia obiektu

Fumigacja pałacu z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową (na 2-kondygnacyjnym dachu/poddaszu) - przykład całkowitego doszczelnienia dachu/poddasza obiektu

Fumigacja hotelu z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową (na 2-kondygnacyjnym dachu/poddaszu) - przykład częściowego doszczelnienia dachu/poddasza obiektu

Fumigacja budynku muzeum z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz stropem I piętra – przykład częściowego doszczelnienia obiektu

Fumigacja obiektu zabytkowego z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład całkowitego doszczelnienia obiektu

Fumigacja obiektu zabytkowego, największego w Polsce kasyna oficerskiego z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową - przykład całkowitego doszczelnienia dachu/poddasza obiektu

Fumigacja obiektu sakralnego z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem – przykład całkowitego doszczelnienia obiektu