Kołatek domowy

Kołatek domowy (Anobium punctatum) jest jednym z dwóch najczęściej występujących szkodników drewna na terenie Polski. Kołatek doprowadza drewno w którym żeruje do kompletnej degradacji.

Kołatek domowy
kołatek owad

Kołatek domowy szkodnik drewna

Kołatek żeruje w różnych gatunkach drewna ale zdecydowanie woli drewno liściaste, lekko zwilgocone starsze powyżej 20 lat. Jest często pojawiającym się szkodnikiem drewna w obiektach zabytkowych – kościołach, pałacach, dworach, muzeach, przy czym preferuje tutaj drewno najniższych partiach obiektów. Spotkać go można jednak czasami także w drewnie konstrukcyjnym takim jak murłaty, krokwie, jętki, płatwie, ale także w legarach, drewnianych ścianach, schodach czy też w zewnętrznych elementach jak np. słupy podporowe, tarasy.

Kołatek larwa

Kołatek domowy przechodzi przez różne stadia od jaja przez larwę po osobniki dorosłe – owady. Kołatek rozmnaża się głównie latem. Samica kołatka składa 30-60 jaj. Z jaj wylegają się larwy które mają biało kremową barwę i walcowate ciało. Postać larwy kołatek ma od 1 do 3 lat.

Kołatek larwa

Kołatek domowy zwalczanie - jak zlikwidować kołatka?

Zwalczanie kołatka domowego może odbywać się przez zastosowanie kilku metod, które można podzielić 3 grupy: zastosowanie preparatów, zastosowanie fumigacji inaczej gazowania, zastosowanie mikrofal.

Kołatek domowy zwalczanie - preparaty

Zwalczanie kołatka domowego przy użyciu preparatów ma miejsce wtedy gdy drewno które ma podlegać zabiegowi jest w pełni dostępne gdyż zgodnie ze sztuką trzeba przeprowadzać zabieg na całym drewnie które jest w danym obiekcie jeśli stwierdzi się ślady żerowania kołatka w drewnie w pojedynczych nawet miejscach. Dodatkowo drewno na które mają być stosowane preparaty musi być wolne od powłok zewnętrznych (farby, lakiery, etc). Zabieg zwalczania kołatka w drewnie preparatami musi być poprzedzony przygotowaniem drewna przez oczyszczenie, w tym zeszlifowanie warstw zniszczonych przez kołatka. Następnie wykonuje się aplikację preparatów.

Kołatek domowy zwalczanie przy użyciu preparatów

Kołatek domowy zwalczanie - fumigacja inaczej gazowanie domu, dachu, obiektu

Zwalczanie kołatka domowego przy użyciu metody fumigacji inaczej gazowania następuje w przypadku gdy kołatek domowy zaatakował drewno o dużych przekrojach, więźby dachowe, całe drewniane obiekty, czy też drewno zabudowane lub drewno pokryte powłokami (farby, lakiery, etc).

Zwalczanie kołatka domowego przez zastosowanie fumigacji jest najskuteczniejszym i najwszechstronniejszym sposobem na zwalczanie tego szkodnika. Zabieg fumigacji kołatka domowego standardowo obejmuje uszczelnienie obiektu gazoszczelną folią, zagazowanie, monitorowanie gazowania - kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowania/odgazowania obiektu (kościoły, obiekty dużych kubaturach), odwietrzanie, pomiary końcowe, ozonowanie.

Zwalczanie kołatka domowego gazem jest skuteczne wobec każdej postaci tego szkodnika – jaja, larwy, dorosłe chrząszcze.

Fumigacja domu, zwalczanie kołatka domowego

Kołatek domowy zwalczanie - Veloxy

Zwalczanie kołatka domowego przy użyciu metody Veloxy dotyczy głownie przypadków gdy kołatek domowy zaatakuje małe obiekty, cenne, pokryte często powłokami. Metoda Veloxy jako metoda na zwalczanie kołatka domowego polega na umieszczeniu zaatakowanych obiektów w specjalnych opakowaniach foliowych i wypompowanie tlenu oraz wprowadzenie w jego miejsce azotu. Veloxy utrzymuje stałą wilgotność w trakcie zabiegu, który trwa ok. 4-5 tygodni.

Gazowanie kołatka domowego cena

Gazowanie kołatka domowego podlega zawsze indywidualnej wycenie w zależności od wielu czynników w tym rodzaju obiektu oraz przyjętej technologii gazowania. W przypadku gazowania kołatka cena uwzględnia jako elementy składowe także zakres uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego obiektu, rodzaj, kształt, kubaturę i wielkość obiektu, dostęp do drewna czy metodykę gazowania i rodzaj użytego gazu.