Fumigacja kościoła cena koszt cennik

Cena zabiegu jakim jest fumigacja kościoła lub fumigacja innych obiektów sakralnych o dużej kubaturze zależy od przyjętej technologii gazowania.

Decyzja o wyborze technologii gazowania wynika z wymogów producenta gazu co do stosowania fosforowodoru PH3 oraz wyboru jednej z metod gazowania kościoła opracowanych przez firmę DREVPOL. Metody gazowania kościołów zostały opracowane przez firmę DREVPOL w wyniku ogromnego doświadczenia w wykonywaniu zabiegów fumigacji różnych kościołów murowanych i drewnianych oraz wielu obiektów o bardzo dużych kubaturach takich jak pałace, dworki, hotele, muzea i inne.

Ostatecznie cena takiego zabiegu jak fumigacja kościoła, jest każdorazowo poprzedzana szczegółową analizą wykonywaną na podstawie wizji bezpośredniej kościoła lub obiektu sakralnego. Technicy DREVPOL analizują wówczas następujące parametry: przewidywane warunki atmosferyczne, w tym temperaturę i wilgotność powietrza, rodzaj i kubaturę obiektu, kształt i wielkość obiektu, sposób i zakres uszczelnienia zewnętrznego standardowo z dostępu alpinistycznego lub przy użyciu podnośników, sposób i zakres uszczelnienia wewnętrznego, zakres zabezpieczenia urządzeń i przedmiotów wewnątrz, termin realizacji, zakres porażenia drewna i dostęp do materiału drewnianego, metodę aplikacji gazu i rodzaj gazu, wymogi Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Impregnacja drewna w kościele cena koszt cennik

Często po zabiegu gazowania kościoła DREVPOL przeprowadza zabieg impregnacji drewna w kościele przy użyciu preparatu Xilix Gel. Żel Xilix często stosuje się jako zabieg uzupełniający, a czasami jako zabieg zamienny dla fumigacji w celu zwalczania szkodników drewna w kościele.

Ostateczny koszt zastosowania środka Xilix Gel ustalany jest indywidualnie na podstawie wizji kościoła lub obiektu sakralnego i analizy, w której uwzględnia się miedzy innymi ilość, rodzaj i przekrój drewna, rodzaj i kubaturę obiektu, kształt i wielkość obiektu, termin realizacji, zakres porażenia drewna i dostęp do materiału drewnianego oraz metodę aplikacji i ilość preparatu.

Dofinansowanie dla zabiegów: fumigacja kościoła i impregnacja drewna w kościele

Pomagamy w pozyskaniu dofinansowania na zabiegi zwalczania szkodników drewna i impregnacji drewna w kościołach i obiektach sakralnych.