Spuszczel pospolity – gazowanie kościoła w Dąbrówce Kościelnej – lipiec 2020

admin Aktualności

W związku ze stwierdzoną obecnością spuszczela pospolitego w kościele przeprowadzona została fumigacja kościoła. Zabieg trwał 14 dni i obejmował uszczelnienie kościoła, zagazowanie kościoła fosforowodorem PH3, a następnie w okresie karencji technicy Drevpol dokonywali kontrolnych pomiarów stężenia gazu i dogazowań obiektu. Zwalczanie spuszczela pospolitego metodą gazowania kościoła zakończyło się odwietrzeniem i ozonowaniem kościoła. W efekcie gazowania kościoła spuszczel pospolity został skutecznie zlikwidowany.