Czas trwania fumigacji i temperatura otoczenia

Fumigację inaczej gazowanie kościoła przeprowadza się w temperaturach wynoszących nie mniej niż 10 stopni Celsjusza w strefie gazowania, czyli wewnątrz kościoła. Czas trwania całego zabiegu fumigacji w zależności od wybranej technologii gazowania trwa przeważnie od 14 do 21 dni. Przyjęta technologia gazowania wynika z wymogów producenta gazu, co do stosowania fosforowodoru PH3 oraz wyboru jednej z metod gazowania kościoła opracowanych przez firmę DREVPOL. Możliwe jest także wykonanie fumigacji (gazowania) przy temperaturach poniżej 10 stopni Celsjusza, jednak wówczas jest to związane z koniecznością przeprowadzania elektrochemicznych kontrolnych pomiarów stężenia gazu.

Metody fumigacji kościołów zostały opracowane przez firmę DREVPOL w wyniku ogromnego doświadczenia w wykonywaniu zabiegów fumigacji różnych kościołów murowanych i drewnianych oraz wielu obiektów o bardzo dużych kubaturach jak pałace, dworki, hotele, muzea i inne.

Przygotowanie kościoła do fumigacji i gazowanie kościoła

Każdorazowo fumigacja kościoła poprzedzona jest odpowiednim oznaczeniem teren wokół kościoła. Zabieg fumigacji owadobójczej obiektu sakralnego z uwagi na reaktywne działanie fosforowodoru jest poprzedzony odpowiednim przygotowaniem obiektu obejmującym usunięcie i zabezpieczenie wybranych przedmiotów oraz urządzeń, które mogą być narażone są na działanie gazu reaktywnego.

Dalej specjaliści DREVPOL w zależności od rodzaju obiektu i wybranej technologii gazowania kościoła wykonują odpowiednie uszczelnienie zewnętrzne i wewnętrzne przy użyciu gazoszczelnych folii, z dostępu alpinistycznego i/lub przy użyciu podnośników.

Po właściwym przygotowaniu obiektu wykonywana jest aplikacja gazu z zachowaniem wymaganych zasad skuteczności i bezpieczeństwa. Sposób aplikacji i rodzaj użytego gazu także jest uzależniony od przyjętej technologii gazowania.

Następnie kościół zostaje zamknięty oraz odpowiednio oznaczony i podlega okresowi karencji w czasie którego gaz przenika przez drewno i likwiduje szkodniki drewna.  Następnie wykonywane są kontrolne pomiary stężenia gazu, weryfikuje się poziom szczelności oraz ponownie wykonuje się gazowanie kościoła.

Odwietrzenie kościoła

Po okresie karencji wykonane zostaje odwietrzenie kościoła, a uwolniona do powietrza fosfina bardzo szybko rozkłada się. Technicy przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeprowadzają finalne pomiary stężenia gazu oraz pełne usunięcie pozostałości po gazowaniu. Odwietrzenie kościoła trwa do momentu, aż na specjalistycznych miernikach poziom stężenia będzie wynosił „0”. Pomiary wykonywane są wielokrotnie w całym kościele. W części przypadków po zakończonej fumigacji kościoła wykonywany jest też zabieg ozonowania, który wiąże ewentualne pozostałości chemiczne w obiekcie i odświeża obiekt.

Impregnacja drewna po zakończonej fumigacji kościoła

Często, po wykonanym gazowaniu kościoła przeprowadzana jest profesjonalna impregnacja drewna preparatem Xilix Gel zabezpieczająca drewno przed ponownym atakiem szkodników. Zabieg z użyciem impregnującego żelu Xilix wymaga odpowiedniego przygotowanie drewna do zabiegu żelowania w tym oczyszczenie z brudu i kurzu oraz zeszlifowanie luźnych warstw drewna zniszczonych przez szkodniki. Następnie wykonuję się aplikację środka Xilix Gel głównie metodą natryskową kilku warstw o określonej grubości w określonych odstępach czasowych przy użyciu profesjonalnego sprzętu, a czasami dodatkowo przez nawiercanie i wstrzykiwanie żelu.