Gazowanie spuszczela w kościele w Helu – wrzesień 2020

admin Aktualności

W związku ze stwierdzeniem przez Parafię obecności szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego podjęto decyzję o przeprowadzeniu gazowania spuszczela w procesie fumigacji inaczej gazowania kościoła. Ze względu na porażenie przez szkodniki drewna całej kubatury kościoła zabieg gazowania spuszczela musiał obejmować cały kościół.

Po przeprowadzonej analizie w ramach której technicy Drevpol ustalili parametry między innymi takie jak zakres porażenia, zakres uszczelnienia, rodzaj i ilość gazu do zastosowania w trakcie fumigacji, czasochłonność prac, ilość kontrolnych pomiarów stężenia gazu, etc  oraz potwierdzili obecność szkodników drewna (spuszczela pospolitego na obiekcie). Gazowanie spuszczela – gazowanie kościoła trwało 20 dni. Kościół uprzednio został uszczelniony i zagazowany, a po zagazowaniu przeprowadzono ponad 600 kontrolnych pomiarów stężenia gazu w kościele i odgazowania obiektu. Gazowanie spuszczela pospolitego zakończono odwietrzeniem i ozonowaniem kościoła oraz impregnacją dostępnego materiału drewnianego. Zabieg skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego w całej kubaturze kościoła.

Spuszczel domowy (spuszczel pospolity) – gazowanie kościoła w Olszanach – sierpień 2020

admin Aktualności

W trakcie przeprowadzonej analizy na zlecenie Parafii w Olszanach stwierdzono żerowanie spuszczela domowego (spuszczel pospolity) w całej kubaturze kościoła. Szkodniki drewna spuszczele zaatakowały zarówno drewno konstrukcyjne więźby dachowej jak i elementy wyposażenia wnętrza, schody, etc. Technicy Drevpol zalecili wykonanie fumigacji inaczej gazowani kościoła jako najskuteczniejszą metodę na zwalczanie spuszczela domowego (spuszczela pospolitego) w obiektach o dużych kubaturach. 

W ramach wykonanego zabiegu fumigacji najpierw kościół został uszczelniony gazoszczelną folią i zagazowany, a następnie w okresie gazowania kościoła technicy przyjeżdżali na kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowywali obiekt. Wykonano kilkaset pomiarów stężenia dzięki czemu przez cały proces gazowania kościoła gaz utrzymywał się na skutecznych oraz bezpiecznych poziomach stężenia w obiekcie. Zabieg gazowania kościoła zakończono odwietrzeniem i ozonowaniem oraz przeprowadzono impregnacją więźby dachowej. Spuszczel domowy (spuszczel pospolity) zwalczanie którego trwało 19 dni został skutecznie zlikwidowany w całej kubaturze kościoła, a dodatkowo drewno zostało zabezpieczone przed ewentualnym atakiem spuszczela pospolitego w przyszłości.

Zwalczanie spuszczela pospolitego w cerkwi w Ciechocinku – sierpień 2020

admin Aktualności

W związku z podejrzeniem żerowania spuszczela pospolitego w cerkwi w Ciechocinku zlecono firmie Drevpol wykonanie fumigacji inaczej gazowania spuszczela pospolitego celu likwidacji szkodników drewna w obiekcie sakralnym. 

Zwalczanie spuszczela pospolitego poprzez gazowanie spuszczela – gazowanie cerkwi z założenia było najskuteczniejszym sposobem na zwalczanie szkodników drewna, ale wymagało od wykonawcy ogromnej wiedzy i doświadczenia związku z faktem że na proces fumigacji cerkwi oprócz uszczelnienia cerkwi przez zapakowanie w całości w folię gazoszczelną i zagazowanie składało się wykonanie kilkuset kontrolnych pomiarów stężenia gazu i odpowiednich dogazowań cerkwi. Wykonanie pomiarów stężenia gazu i dogazowań było podstawą do skutecznego i bezpiecznego gazowania cerkwi a wiec i skutecznego zwalczania spuszczela pospolitego. Całość prac przy fumigacji cerkwi trwała 18 dni i zakończyła się odwietrzeniem i ozonowaniem obiektu.

Spuszczel pospolity – gazowanie kościoła w Dąbrówce Kościelnej – lipiec 2020

admin Aktualności

W związku ze stwierdzoną obecnością spuszczela pospolitego w kościele przeprowadzona została fumigacja kościoła. Zabieg trwał 14 dni i obejmował uszczelnienie kościoła, zagazowanie kościoła fosforowodorem PH3, a następnie w okresie karencji technicy Drevpol dokonywali kontrolnych pomiarów stężenia gazu i dogazowań obiektu. Zwalczanie spuszczela pospolitego metodą gazowania kościoła zakończyło się odwietrzeniem i ozonowaniem kościoła. W efekcie gazowania kościoła spuszczel pospolity został skutecznie zlikwidowany.

Spuszczel pospolity – zwalczanie w kościele drewnianym w Rodakach – czerwiec 2020

admin Aktualności

Członkowie Rady Parafialnej w Rodakach zauważyli niszczenie drewna na skutek działalności szkodników drewna w tym głównie spuszczela pospolitego. Po przeanalizowaniu skutków działania spuszczela na zabytkowe drewno kościoła oraz po analizie dostępnych metod wybrali fumigację kościoła drewnianego jako najlepszą metodą na zwalczanie spuszczela pospolitego w kościołach drewnianych. Chcąc upewnić się w swoim wyborze zlecili firmie Drevpol analizę obiektu pod kątem doboru metody na zwalczanie szkodników drewna i identyfikacji szkodników drewna.

W wyniku przeprowadzonej analizy technicy Drevpol potwierdzili żerowanie spuszczela pospolitego w całej kubaturze kościoła oraz zalecili wykonanie fumigacji inaczej gazowania kościoła. Po ustaleniach końcowych z Parafią zlecono firmie Drevpol wykonanie fumigacji. Zabieg gazowania kościoła obejmował standardowo zapakowanie całego kościoła w gazoszczelną folię i zagazowanie kościoła fosforowodorem PH3 a następnie wykonanie w trakcie fumigacji kilkuset kontrolnych pomiarów stężenia gazu i odpowiedniego dogazowania kościoła. Zwalczanie spuszczela w trakcie gazowania kościoła trwało 18 dni i zakończyło się odwietrzeniem i ozonowaniem obiektu. Dodatkowo Drevpol przeprowadził impregnację całego kościoła w środku i na zewnątrz w celu ochrony przed ponownym atakiem spuszczela. Zabieg fumigacji zakończył się zlikwidowaniem spuszczela pospolitego w całej kubaturze kościoła.